Ομάδα εργασίας

Εξειδικευμένοι Τεχνικοί Ομάδας Εργασίας


Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

Μηχανικοί Ήχου

Σχεδιαστές Γραφικών

Σχεδιαστές Ιστού

Σχεδιαστές Ήχου